۰

وقتی برخوردهای قهری با بدحجابی نتیجه عکس می دهد!

تاریخ انتشار
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۷
وقتی برخوردهای قهری با بدحجابی نتیجه عکس می دهد!
ارزشمندی در میزان پوشش و حجاب تا چه اندازه تغییر کرده است؟ جدا از اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری مانند دختران خیابان انقلاب و مقاومت در برابر برخوردهای قهری گشت ارشاد، آخرین آمارها از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب با تعریف شرعی قرار دارند و تنها ۳۵-۴۵ درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت به شكل گشت ارشاد در این موضوع هستند. همین آمار نشان می‌دهد که حجاب نسبت به گذشته ارزشمندی خود را از دست داده و تغییر شکل پیدا کرده است؛ این در حالی است که هنوز عده‌ای برای ترویج حجاب کامل دست و پا می‌زنند و به هر طریقی اعم از برخوردهای قهری و .. می‌خواهند آن را به مردم حقنه کنند. چیزی که واضح است اما این است که نوع پوشش و میزان ارزشمندی آن هم مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و با توجه به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر می‌کند و مقاومت در برابر ثابت نگه‌داشتن آن بی‌فایده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در همین میان پژوهشی درباره حجاب منتشر کرده که در آن آمده است:‌ «در سال ۱۳۹۰ پژوهشي در تهران انجام شده كه در آن ارزشمندي حجاب با ۲ شاخص زیبایي و راحتي و بهترین نوع پوشش سنجيده شده است. ۴۴/۷ درصد از مردم، مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه را زیباترین تركيب مي‌دانند. ۳۹/۸ درصد پاسخگویان چادر مشكي با روسري یا مقنعه را زیباترین پوشش براي پوشيدن در بيرون از خانه مي‌دانند. بنابراین از حيث زیبا دانستن نوع پوشش، جامعه دچار یک وضعيت قطبي شده است كه در آن نصف جامعه پوشش مانتو و نصف دیگر، پوشش چادر را زیبا مي‌دانند و از آنجایي كه پوشش چادر معادل حجاب در جامعه ترویج شده، این وضعيت نشان‌دهنده نوعي كاهش ارزش حجاب با شاخص زیبایي است. درخصوص بهترین نوع پوشش، ۴۶/۳ درصد از زنان استان تهران گفته‌اند مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه بهترین نوع لباسي است كه زنان در جامعه مي‌توانند از آن استفاده كنند. ۴۴/۴ درصد پاسخگویان بهترین لباس را انواع چادر با روسري یا مقنعه مي‌دانند.»
۶۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب
علاوه بر این براساس تحقيقي كه مركز افكارسنجي دانشجویان در سال ۱۳۸۵ انجام داده است كساني كه با شخصي بودن حجاب و عدم مداخله دولت در این موضوع موافق هستند؛ ۳۴/۷ درصد بودند و در سال ۱۳۹۳ نيز تعداد كساني كه با گزاره فوق موافق هستند به ۴۹/۲ درصد افزایش یافته است. در همين پژوهش ۵۵/۵  درصد از مردم در سال ۱۳۸۵ معتقد بودند كه باید با افراد بدحجاب برخورد شود درحالي كه در سال ۱۳۹۳ تعداد افرادي كه گزاره فوق را تأیيد كرده‌اند ۳۹/۹ درصد بوده است. درواقع تعداد افرادي كه قائل به شخصي بودن حجاب و عدم دخالت حكومت هستند روند افزایشي و كساني كه قائل به برخورد حكومت با بدحجابي بوده‌اند روند كاهشي دارد. علاوه بر این ميزان اعتقاد شرعي و عرفي مردم در جامعه نشان‌دهنده موافقت و مخالفت مردم با ورود حاكميت به موضوع حجاب در جامعه نيست. به عبارتي درصد بالایی از اعتقاد نيز متضمن موافقت مردم با برخوردهایي از قبيل گشت ارشاد نيست.
طبق این پژوهش، همچنين در سال ۱۳۹۱ پژوهشي با روش تحليل ثانویه تحت عنوان «اعتقاد به حجاب و نگرش‌هاي مربوط به آن» انجام شده كه داده‌هاي پژوهش طرح نظرسنجي مردم تهران درباره نوع نگرش آنان به وضعيت عفاف و حجاب در جامعه، انجام شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را واكاي كرده است. نتایج حاصل از آن نشان مي‌دهد ۶۴/۵۹ درصد از زنان و ۶۰/۵۵ درصد از مردان به حجاب اعتقاد دارند، اما در همين پژوهش فقط ۴۴/۷۳ درصد از مردم به لزوم اجبار اجتماعي براي حجاب اعتقاد دارند. به‌طور كلي مي‌توان ميزان مداخله دولت در موضوع حجاب را از دو وجه بررسي كرد. اولين رویكرد، موضوع فردي بودن حجاب است و اینكه دولت نباید در این امور مداخله كند. رویكرد دوم چگونگي ورود حاكميت به این موضوع در سال‌هاي گذشته است كه سبب بروز مخالفت با این موضوع شده است. به‌عبارتي شكل كنش حاكميت و چگونگي ورود، در اصل موضوع ورود یا عدم ورود حاكميت اثرگذار بوده است.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد تحول رفتاري و هنجاري در جامعه به سمت بدحجابي یا حجاب عرفي است. در همين پژوهش و در سال ۱۳۹۱ پوشش زنان متردد در شهرها و روستاهاي كل كشور بررسي شده و نتيجه آن بوده است كه ۶۴/۹ درصد از زنان بدحجاب بوده‌اند. به‌عبارتي علاوه بر تغيير ارزشي جامعه و كاهش نگرش مثبت به حجاب، در عمل نيز درصد بدحجابان افزایش پيدا كرده است و تغيير رفتار جامعه با تغييرات ارزشمندي حجاب و عرفي‌گرایي آن، همسو بوده است.
**
در جدول زیر اظهارنظر تعدادی از موافقان و مخالفان برخوردهای قهری در نوع پوشش آمده است؛ این اظهارنظرها در حالی است که طبق آمارها شاهد بودیم ارزشمندی حجاب با آن تعریف قدیمی در میان مردم از بین رفته است و حاکمیت نمی‌خواهد این تغییر را بپذیرد.
 
کد مطلب : ۱۴۱۳۸۲
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما

کلام امیر
مَن تَرَكَ إنكارَ الْمُنكَرٍ بِقَلبِهِ و يَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الْأحياءِ؛

كسى كه منكر را با قلب و دست و زبانش انكار نكند، مرده ‏اى است ميان زندگان.