سخرانی سیدحسن آقامیری

عــــبرت هـــــــا/ صوت

بیدار باش , 28 آذر 1393 ساعت 14:16

بیت المالی که در دوره پیامبر تقسیم می شد، در دوره علی با بیان تفاوت میان عرب و عجم رو به رو شد... 
دانلود
 


کد مطلب: 3925

آدرس مطلب: http://www.asretaadol.ir/sound/3925/ع-برت-ه-ا-صوت

عصر تعادل
  http://www.asretaadol.ir